Misiunea Genesis implicată în slujirea din Sud Estul României

Marea Însărcinare lăsată de Mântuitorul, ucenicilor Săi, este tot atât de actuală astăzi ca și acum două mii de ani. Biserici, organizații misionare, persoane dedicate s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu în vederea împlinirii dezideratului Său de a face ucenici din toate națiunile. Am fost plăcut surprins să văd că românii din diaspora nu au uitat de chemarea lansată de Isus: ” Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile…” și astfel Organizația Genesis a ales să suțină uman și financiar  misiunea transculturală și pe cea din România. Apreciez mult, faptul că pornind din Chicago această misiune atinge oameni din diverse națiuni, limbi și grupuri etnice, fără să fi uitat nici o clipă de romanii de acasă care trebuie expuși la mesajul Evangheliei.

„Încă nu am văzut o biserică începută și nefinalizată”, au fost cuvintele pe care mi le-a transmis un slujitor al Evangheliei mult mai experimentat în lucrare decât mine, atunci când eram frământat cu începerea unei noi Biserici în Galați. Oricine a fost implicat în plantarea unei biserici a experimentat temeri, întrebări, dorința de a ști cu siguranță că a auzit clar vocea lui Dumnezeu și nu confundă gândurile și dorințele personale cu voia Lui. In urma cu 18 ani și eu am experimentat astfel de trăiri. Dumnezeu a onorat credința mea cu oameni deosebiți care au format nucleul noii lucrări și apoi lideri care și-au asumat marea responsabilitate de a se pune la dispoziția lui Dumnezeu pentru a investi cu dăruire la formarea și dezvoltarea Bisericii Creștine „Emanuel” din Galați.

Pe lângă gălățenii care au fost gata să plătească un mare preț, Dumnezeu ne-a ajutat să găsim ecou la mai multe Biserici și organizații creștine din România, dar și din lumea întreagă care s-au alăturat cu rugăciune, resurse umane și financiare lucrării din Galați și din județ. Pe lângă plantarea Bisericii „Emanuel”, Dumnezeu ne-a dat harul să mai deschidem încă alte 10 Biserici în județ, o zona destul de aridă spiritual. Biserici și organizații române din Statele Unite și-au adus o contribuție deosebită la lucrarea Domnului din Galați, le suntem recunoscători pentru acest lucru.

Un rol cu totul aparte l-a jucat Misiunea Genesis și în mod special pastorul Uțu Tomuța care a mobilizat Biserici și persoane credincioase pentru a se alătura efortului nostru de a lărgi granițele Împărăției lui Dumnezeu în zona de Sud Est a României. Apreciem foarte mult faptul că, deși nu își are rădăcinile in zona de Sud a Moldovei, totuși a ales să se dăruiască lucrării de aici.

Ne rugăm pentru continuarea parteneriatului nostru cu Misiunea Genesis pentru a influența zona noastră cu mesajul Evangheliei, consolidarea credincioșilor, echiparea liderilor și trimiterea lor în lucrare.

 

Mihai Dumitrașcu

Pastor al Bisericii Creștine „Emanuel”, Galați

Top